Stadion Narodowy w Warszawie zlokalizowany jest na miejscu dawnego Stadionu X-lecia.